marți, 14 iunie 2011

Proceduri operationale pe OMFP 946/2005 si OMFP 1649/2011

Asiguram redactarea procedurilor operationale in conformitate cu OMFP 946/2005 si OMFP 1649/2011.
CUPRINSUL MANUALULULUI
 PROCEDURILOR OPERAŢIONALE
CONFORM OMFP 946 / 2005


I.                   ACTIVITATI FUNCTIONALE ALE INSTITUTIEI:

I.1.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE

I.2.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA DECIZIILOR

I.3.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ARHIVAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR

I.4.       PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CIRCUITUL DOCUMENTELOR


II.                ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA:

II.1.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA CONTABILITĂŢII

II.2.     PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

II.3.     PROCEDURA OPERATIONALA CONTROL INTERN PRIVIND ANGAJAMENTELE BUGETARE

II.4.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU SALARIILE PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET

II.5.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INVENTARIEREA ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV

II.6.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INREGISTRAREA IN CONTABILITATE A IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

II.7.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND GESTIONAREA MATERIALELOR SI A OBIECTELOR DE INVENTAR

II.8.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVIDENTA CONTABILA A DEPLASARILOR

II.9.     PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INTOCMIREA SITUATIILOR FINANCIARE

II.10.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA

II.11.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ANGAJAREA GESTIONARILOR, CONSTITUIREA DE GARANTII SI RASPUNDEREA IN LEGATURA CU GESTIONAREA BUNURILOR

II.12.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A REGISTRULUI JURNAL

II.13.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI CARTEA MARE

II.14.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI INVENTAR

II.15.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND COMPLETAREA REGISTRULUI DE CASA

II.16.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVIDENTA FORMULARELOR CU REGIM INTERN DE NUMEROTARE SI INSERIERE

II.17.   PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND ACTIVITATEA DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CASIERIEI

II.18.   PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACTIVITATILE SISTEMULUI INFORMATIC

III.             ACTIVITATEA DE RESURSE UMANE-SALARIZARE:

III.1.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA RECRUTARII PERSONALULUI

III.2.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INSCRIEREA IN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR

III.3.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INTOCMIREA SI ACTUALIZAREA FISELOR DE POST

III.4.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND INTOCMIREA PONTAJULUI

III.5.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONCEDIILE DE ODIHNA


IV.              ACTIVITATI TEHNICO-ADMINISTRATIVE:


IV.1.    PROCEDURA OPERATIONALA PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR

IV.2.    PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

V.                 ACTIVITATI SPECIFICE SISTEMULUI DE MANAGEMENT SI CONTROL :

V.1.      PROGRAM DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE CONTROL LA NIVELUL INSTITUTIEI IN CONFORMITATE CU OMFP 946/2005 SI 1649/2011

V.2.      REGISTRUL RISCURILOR


Tel. 0744.758.984